Biuro Prasowe

7 grudnia 2009
Centrum Klima
Akcje Centrum Klima notowane w systemie ciągłym

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę, na podstawie której w dniu 7 grudnia 2009 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcje Centrum Klima - wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Tym samym akcje spółki serii A, B i C są notowane na GPW w systemie ciągłym.

Centrum KlimaDo obrotu giełdowego wprowadzono 5.100.000 akcji serii A, 418.625 akcji serii B oraz 3.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje Centrum Klima będą notowane pod skróconą nazwą „CENTKLIMA" i oznaczeniem „CKL".

 

„Nasza dotychczasowa historia na rynku kapitałowym jest dobrą podstawą dla notowań w systemie ciągłym. Jesteśmy doskonale przygotowani do transparentnego i rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych. Odczuwamy też rosnące zaufanie inwestorów, co potwierdziło się podczas zakończonej niedawno pierwszej oferty publicznej. Naszymi akcjonariuszami jest kilkanaście TFI i OFE, co jest najlepszym wyznacznikiem dla perspektyw Centrum Klima" - mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

 

W październiku 2009 roku Centrum Klima z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną o wartości 31,5 mln zł. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 75,417%. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone. Środki pozyskane z emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na budowę i wyposażenie w nowoczesny park maszynowy nowego centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie pod Warszawą. Dzięki inwestycji firma będzie mogła jeszcze skuteczniej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie odbiorców, szczególnie z rynków zagranicznych.

 

Centrum Klima uzyskała narastająco po trzech kwartałach 2009 roku skonsolidowane przychody w wysokości 53,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,0 mln zł. Wskaźniki finansowe wskazują na stopniową poprawę rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Spółka podtrzymuje prognozę przychodów (70,6 mln zł) i zysku netto (7,0 mln zł) zapowiadaną na 2009 rok. Na 2010 rok Centrum Klima zakłada wzrost przychodów wobec 2009 roku o 10,71% (78,2 mln zł), a zysku netto o 23,33% (8,6 mln zł).

 

Informacje o firmie:

 

Centrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku.

 

Przedsiębiorstwo generuje ponad 20% przychodów ze sprzedaży produktów własnych, natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja towarów innych producentów, głównie z Europy oraz Azji.

 

Produkty oferowane przez spółkę dostarczane są generalnym wykonawcom, firmom instalacyjno-montażowym, deweloperom oraz podmiotom działającym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W latach 2007-2008 Centrum Klima  dostarczała produkty  na rzecz prestiżowych odbiorców oraz istotnych obiektów , do których należą instytucje i obiekty użyteczności publicznej, centrale banków, duże centra handlowe, w tym m.in. siedziba PAN, Pałac Prezydencki, Stacja Metra Kabaty, Bank PKO BP, Nordea, Deutsche Bank, Alior Bank, Centrum handlowe Złote Tarasy, Tesco, Carrefour, Toyota Motor Poland, Vistula, Procter&Gamble.

 

Spółka konsekwentnie poszerza także skalę działalności na rynkach eksportowych. Sprzedaż zagraniczna dotyczy przede wszystkim produktów własnych. Dynamiczny wzrost udziału eksportu gwarantuje spółce ciągłość zamówień o znacznie wyższych marżach niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na stabilność produkcji. Długoterminowa strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45%. Z oferty Centrum Klima korzystają kontrahenci z ponad 20 państw, w tym m.in.: Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy.

Centrum Klima posiada nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich jak: Spiro Int. (Szwajcaria), Wammes Machinery (Niemcy), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan (Dania), Omera (Włochy). Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-handlowym. Magazyn główny i dwie hale produkcyjne zlokalizowane są w Piastowie. W Warszawie natomiast mieści się dodatkowy punkt sprzedaży i obsługi klienta wraz z magazynem.

 

Wysoki potencjał spółki potwierdzają uzyskiwane wyniki finansowe. W latach 2002-2008 średnioroczny wzrost przychodów Centrum Klima wynosił ponad 33%, natomiast zysk netto wzrastał w tym okresie średnio o ponad 61% rocznie. Wskaźniki te potwierdzają dobrą kondycję ekonomiczną spółki oraz wskazują na duży potencjał Centrum Klima.

 

Centrum Klima istnieje od 1995 roku i obecnie zatrudnia ok. 151 osób. W dniu 27 maja 2008 roku spółka zadebiutowała na rynku ASO NewConnect, co było poprzedzone przeprowadzeniem niepublicznej oferty akcji. Począwszy od 6 stycznia 2009 roku akcje Centrum Klima notowane są na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na GPW w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.

 

www.centrumklima.pl

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture