Biuro Prasowe

17 grudnia 2009
Centrum Klima
Centrum Klima wybrała wykonawcę inwestycji w Wieruchowie

Centrum Klima - wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - podpisała umowę z generalnym wykonawcą kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego w Wieruchowie pod Warszawą. Budowa obiektu rozpocznie się na początku przyszłego roku, a jej zakończenie przewidziane jest na lipiec 2010. Umowa z firmą Skalski na realizację inwestycji opiewa na 15,3 mln zł. W przetargu uczestniczyło kilkanaście firm, a w ostatnim etapie rozmów udział wzięło 6 wykonawców.

Nowa siedziba Centrum Klima w Wieruchowie powstanie na terenie 22.142 m2. W skład kompleksu wchodzić będą m.in.: hala produkcyjna o powierzchni użytkowej 3.429 m2, hala magazynowa o powierzchni 5.000 m2 wyposażona w system wysokiego składowania, budynek biurowo-socjalny, wiatę, budynek techniczny, plac manewrowy oraz zbiornik przeciwpożarowy.

 

Budowa nowego obiektu w Wieruchowie ma na celu:Centrum Klima

  • Zwiększenie skali i wydajności produkcji - po uruchomieniu pełnych mocy produkcyjnych zakładu - nawet o 200%
  • Optymalizację procesu logistycznego związanego z załadunkiem i rozładunkiem - lokalizacja obiektu blisko głównych szlaków komunikacyjnych w okolicy Warszawy ułatwiać będzie rozwój działu dystrybucji materiałów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
  • Znaczące powiększenie powierzchni magazynowej ułatwiające dalszą rozbudowę oferty asortymentowej przy wykorzystaniu systemu wysokiego składowania i wykorzystania kodów kreskowych w logistyce magazynowej - kubatura części magazynowej nowego obiektu to ok. 69 tys. m3 w porównaniu do obecnie wykorzystywanych 26 tys. m3
  • Poprawę logistyki i organizacji działu produkcyjnego oraz działu dystrybucji
  • Możliwość zwiększenia zatrudnienia w przyszłości i pracy w systemie wielozmianowym

„Zgodnie z deklarowanymi przez nas celami zakończonej niedawno emisji akcji, przygotowujemy się intensywnie do realizacji głównej inwestycji czyli budowy kompleksu w Wieruchowie. Jesteśmy zadowoleni z wyniku przeprowadzonego przetargu zarówno pod kątem wybranego wykonawcy, jak i ustaleń finansowych. Na etapie realizowanym przez Skalski udało nam się zaoszczędzić ponad 3,5 mln zł względem szacunków sprzed sześciu miesięcy i ponad 8 mln względem wycen robionych półtora roku temu. Naszą intencją jest także przyspieszenie realizacji inwestycji o 3 miesiące i jak najszybsze rozpoczęcie produkcji w oparciu o nowe moce" - mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

 

W październiku 2009 roku Centrum Klima z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną o wartości 31,5 mln zł. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 75,417%. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone. Środki pozyskane z emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na budowę i wyposażenie w nowoczesny park maszynowy nowego centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie pod Warszawą. Dzięki inwestycji firma będzie mogła jeszcze skuteczniej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie odbiorców, szczególnie z rynków zagranicznych.

 

Centrum Klima uzyskała narastająco po trzech kwartałach 2009 roku skonsolidowane przychody w wysokości 53,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,0 mln zł. Wskaźniki finansowe wskazują na stopniową poprawę rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Spółka podtrzymuje prognozę przychodów (70,6 mln zł) i zysku netto (7,0 mln zł) zapowiadaną na 2009 rok. Na 2010 rok Centrum Klima zakłada wzrost przychodów wobec 2009 roku o 10,71% (78,2 mln zł), a zysku netto o 23,33% (8,6 mln zł).

 

Informacje o firmie:

 

Centrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku.

 

Przedsiębiorstwo generuje ponad 20% przychodów ze sprzedaży produktów własnych, natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja towarów innych producentów, głównie z Europy oraz Azji.

 

Produkty oferowane przez spółkę dostarczane są generalnym wykonawcom, firmom instalacyjno-montażowym, deweloperom oraz podmiotom działającym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W latach 2007-2008 Centrum Klima  dostarczała produkty  na rzecz prestiżowych odbiorców oraz istotnych obiektów , do których należą instytucje i obiekty użyteczności publicznej, centrale banków, duże centra handlowe, w tym m.in. siedziba PAN, Pałac Prezydencki, Stacja Metra Kabaty, Bank PKO BP, Nordea, Deutsche Bank, Alior Bank, Centrum handlowe Złote Tarasy, Tesco, Carrefour, Toyota Motor Poland, Vistula, Procter&Gamble.

 

Spółka konsekwentnie poszerza także skalę działalności na rynkach eksportowych. Sprzedaż zagraniczna dotyczy przede wszystkim produktów własnych. Dynamiczny wzrost udziału eksportu gwarantuje spółce ciągłość zamówień o znacznie wyższych marżach niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na stabilność produkcji. Długoterminowa strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45%. Z oferty Centrum Klima korzystają kontrahenci z ponad 20 państw, w tym m.in.: Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy.

Centrum Klima posiada nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich jak: Spiro Int. (Szwajcaria), Wammes Machinery (Niemcy), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan (Dania), Omera (Włochy). Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-handlowym. Magazyn główny i dwie hale produkcyjne zlokalizowane są w Piastowie. W Warszawie natomiast mieści się dodatkowy punkt sprzedaży i obsługi klienta wraz z magazynem.

 

Wysoki potencjał spółki potwierdzają uzyskiwane wyniki finansowe. W latach 2002-2008 średnioroczny wzrost przychodów Centrum Klima wynosił ponad 33%, natomiast zysk netto wzrastał w tym okresie średnio o ponad 61% rocznie. Wskaźniki te potwierdzają dobrą kondycję ekonomiczną spółki oraz wskazują na duży potencjał Centrum Klima.

 

Centrum Klima istnieje od 1995 roku i obecnie zatrudnia ok. 151 osób. W dniu 27 maja 2008 roku spółka zadebiutowała na rynku ASO NewConnect, co było poprzedzone przeprowadzeniem niepublicznej oferty akcji. Począwszy od 6 stycznia 2009 roku akcje Centrum Klima notowane są na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na GPW w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.

 

www.centrumklima.pl

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture