Biuro Prasowe

21 grudnia 2009
Centrum Klima
Rok 2009 pozytywny dla Centrum Klima

Rok 2009, mimo niełatwej sytuacji ekonomicznej w kraju, był dla Centrum Klima czasem stabilnego rozwoju. Spółka konsekwentnie umacniała na rynku polskim status wiodącej firmy w zakresie dystrybucji i produkcji elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, jak również znaczącego podmiotu działającego na rynku Unii Europejskiej.


W Polsce w naturalny sposób wzrosło zapotrzebowanie na oferowany przez Centrum Klimę asortyment. Miało to związek z finalizacją rozpoczętych inwestycji, gdzie standardem stało się podnoszenie jakości projektów i wykorzystywanie bardziej zaawansowanych technologii wykończenia. Innowacyjne i dobrej jakości produkty oraz duża konkurencyjność cenowa Centrum Klima pozwoliły jej utrzymać sprzedaż na stabilnym, zadowalającym poziomie.

 

Ponadto, na lata 2010-2011 prognozowana jest intensyfikacja procesu podnoszenia warunków życia do standardów Europy Zachodniej. Wiąże się to ze zmianami w technologiach stosowanych w budownictwie oraz jakości oddawanej powierzchni biurowej i mieszkaniowej, a także wyposażenia wykorzystywanego w budynkach. W związku z tym Centrum Klima oczekuje dodatkowego zainteresowania ofertą w kraju.

W 2009 roku spółka konsekwentnie poszerzała także skalę działalności na rynkach eksportowych. W I półroczu 2009 sprzedaż zagraniczna Centrum Klima wzrosła do poziomu 22,8% przychodów, czyli o 37% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rozwój technologiczny oferowanego przez spółkę asortymentu umożliwia jej skuteczne konkurowanie z czołowymi producentami zagranicznymi. Centrum Klima jest doceniana za wysokie standardy produktów, najwyższą jakość obsługi oraz korzystne ceny i terminy realizacji zamówień. Dynamiczny wzrost udziału eksportu gwarantuje Centrum Klimie ciągłość zamówień o marżach znacznie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, a tym samym stabilność i stałość produkcji.

 

Rok 2009 - choć trudny dla wielu branż - dla Centrum Klima zakończył się pozytywnie. Spółka zapewniła sobie stabilność działania dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju. Obecność na wielu rynkach zbytu (z asortymentu spółki korzystają firmy zarówno z Polski, jak i z ponad 20 innych państw) zapewniła jej stabilność sprzedaży. Dywersyfikacja produktów (filarem działalności Centrum Klima jest zarówno produkcja, jak i dystrybucja elementów wykorzystywanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) oraz klientów (Centrum Klima dociera m.in. do klientów z obszarów: budownictwa komercyjnego, budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej, branży chemicznej, energetyki oraz chłodnictwa) pozwoliła spółce osiągnąć stabilizację przychodów finansowych i uniezależnić się od wahań koniunktury.

 

W 2010 Centrum Klima nadal będzie prowadzić działania zmierzające do utrzymania pozycji lidera rynku wentylacji i klimatyzacji, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture