Biuro Prasowe

29 grudnia 2009
Fundacja Świętego Mikołaja
Rodzicielstwo zastępcze – nasza wspólna sprawa!

Dobiega końca Rok Rodzicielstwa Zastępczego. Zrealizowane w tym czasie działania pozwoliły nam stwierdzić, że dzieci osierocone są grupą społecznie akceptowaną. Badania przeprowadzone wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja1 pokazują, że rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze to jedne z najbardziej rozpoznawalnych form opieki nad dziećmi nieposiadającymi biologicznych rodziców - zna je 40% Polaków. To pozwala mieć nadzieję, że dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa uda się poprawić sytuację rodzin zastępczych, a wychowującym się w nich dzieciom stworzyć prawdziwy dom, w którym odbudują wiarę w siebie i będą mogły normalnie się rozwijać.


Fundacja Św. MikołajaO rodzicielstwie zastępczym, jego roli i potrzebie rozwoju, mówi się już od kilku lat. Jednak  - jak pokazują badania - w tym czasie nie wdrożono nowych zachęt dla popularyzacji rodzicielstwa zastępczego lub nie odniosły one zamierzonego skutku. Ponad 40% rodziców zastępczych - w obecnej sytuacji - nie jest zainteresowanych powiększaniem swoich rodzin. 31% respondentów za największą barierę uważa nadmiar biurokracji, a 27% - niskie wsparcie finansowe.

 

Pocieszający jest jednak fakt, że stale rośnie znajomość form opieki nad dziećmi osieroconymi. Polacy rozumieją potrzebę zakładania rodzin zastępczych, adopcji oraz niesienia pomocy opuszczonym dzieciom. Wysoka akceptacja społeczna to pierwszy krok do sukcesu. Wiemy również, jakimi motywacjami kierują się osoby prowadzące rodziny zastępcze. Z badań wynika, że poczucie misji to główny bodziec mający wpływ na decyzję o zostaniu rodzicem zastępczym. Zdecydowana większość badanych pytana o motywację wskazywała na chęć pomocy dzieciom i potrzebę serca (57%). Duże znaczenie miała także historia konkretnego dziecka (18%) i brak własnych dzieci (18%).

 

Dzięki dużemu programowi badawczemu znamy oczekiwania rodzin zastępczych. Mamy świadomość, że jedynym rozwiązaniem ich problemów jest zmiana obowiązujących przepisów prawnych. Mam nadzieję, że dzięki planowanym reformom przybędzie potencjalnych rodziców zastępczych, a Polacy jeszcze mocniej zaangażują się w działania mające na celu wsparcie osieroconych dzieci, do czego gorąco zachęcamy!

Kuba Antoszewski, Instytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC1 Przytoczone dane pochodzą z badania typu CAPIBUS zrealizowanego na reprezentatywnej próbie 1013 Polaków w wieku 15+ w kwietniu 2009 oraz badania opartego na samowypełnialnych ankietach, które w październiku 2009 wypełniło łącznie 1818 rodziców zastępczych.

 

Rodzicielstwo zastępcze w Polsce - podsumowanie:

  • Duże domy dziecka: w Polsce istnieją 462 placówki, gdzie przebywa rocznie około 27 tys. nieletnich
  • Rodzinne domy dziecka: obecnie funkcjonuje 279 rodzinnych domów dziecka, w których znajduje się niespełna 2,3 tys. osieroconych dzieci. To zaledwie 10% liczby dzieci przebywających w placówkach
  • Rodziny zastępcze: w Polsce istnieje ponad 7,1 tys.2 niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie ponad 13,5 tys. wychowanków. Zdecydowanie więcej dzieci (48,4 tys.) trafia do spokrewnionych rodzin zastępczych (36,8 tys.), które często nie spełniają warunków wymaganych do prawidłowego rozwoju dziecka
  • Rodzinne pogotowia opiekuńcze: w Polsce istnieje 547 rodzinnych pogotowi opiekuńczych, w których przebywa w ciągu roku zaledwie 3,7 tys. dzieci, czyli blisko tyle samo co w 37 państwowych placówkach. Polsce brakuje około tysiąca rodzinnych pogotowi opiekuńczych
  • Rodziny adopcyjne: w I półroczu 2008 roku adoptowano 1,6 tysiąca sierot, czyli 40% wszystkich dzieci, których rodzice zostali pozbawienia władzy rodzicielskiej.


2 Niespokrewnione: 6,3 tys., zawodowe rodziny zastępcze: 776, źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2008

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture