Biuro Prasowe

29 lipca 2022
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wraz z GENESIS PR nagrodzone IPRA Golden World Award

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wraz z GENESIS PR zostały nagrodzone w konkursie IPRA Golden World Awards (GWA) w kategorii Public Affairs. Nagrodzono działania FPP na rzecz zwiększenia możliwości zapewniania benefitów żywieniowych przez pracodawców na rzecz ich pracowników.


Federacja Polskich Przedsiębiorców (FPP) dążyła do zwiększenia prawnych limitów świadczeń pracowniczych w postaci bonów na posiłki, które mogą być przyznawane przez pracodawców. Było to ważne dla sektora gastronomicznego, dramatycznie dotkniętego pandemią COVID-19 i mogło wesprzeć ten sektor. Proponowane rozwiązanie przyniosłoby również większe dochody budżetu państwa dzięki wyższemu VAT. Efektem końcowym działań było rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2022 r. podwyższające wartość świadczeń żywnościowych ze 190 zł do 300 zł, wzrost o 58% i pierwsze takie rozporządzenie od 18 lat.


Przyczyną podjęcia inicjatywy były oczekiwania polskich przedsiębiorców, którzy wskazywali na brak adekwatnych rozwiązań w polskim systemie prawnym umożliwiających zapewnienie pracownikom dodatkowych świadczeń pozapłacowych związanych z wyżywieniem, zwiększających poziom satysfakcji wśród załogi oraz pozytywnie oddziałujących na produktywność.

 

Kwestia ta jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Przepisy pozwalały na finansowanie posiłków i wyżywienia przez pracodawców jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie – wszelkie wydatki powyżej tego poziomu stanowiły dodatkową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, co znacząco ograniczało atrakcyjność dodatkowych świadczeń. Kwota 190 zł na wyżywienie pracowników, wynosząca w przeliczeniu na dzień roboczy zaledwie ok. 9 zł, całkowicie odstawała od realiów rynkowych – jej poziom pozostawał zamrożony nieprzerwanie od 2004 r.

 

Wcześniejsze próby podejmowane przez uczestników rynku oraz partnerów społecznych, aby doprowadzić do zmiany tego stanu rzeczy, kończyły się całkowitym niepowodzeniem – strona rządowa z góry odrzucała możliwość zmiany dotychczasowej kwoty określonej w rozporządzeniu.

 

Pełne wyniki konkursu znajdują się tutaj.

 

IPRA Golden World Awards to nagrody przyznawane Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations dla najlepszych projektów public relations na całym świecie.


Zapraszamy również na Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl


 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture