Eventy

Mocną stroną GENESIS PR jest organizacja imprez, eventów, akcji promocyjnych czy nietypowych konferencji prasowych. Dbamy o to, aby przedsięwzięcie było spójne ze strategią firmy i odniosło w maksymalnym stopniu założone cele. Działamy nieszablonowo, zawsze przedstawiamy Klientowi kilka koncepcji do wyboru, analizujemy strategię i dopasowujemy imprezę do profilu Klienta. Jesteśmy idealnie zorganizowani, a nasze imprezy są dopracowane w każdym detalu.

14 listopada 2014
ROBYG SA
Wyniki finansowe za Q3 2014 - spotkanie z inwestorami

ROBYG kolejny kwartał z rzędu przedstawił pozytywne wyniki finansowe: narastająco po trzech kwartałach 2014 roku: przychody w wysokości 284 mln zł (348 mln zł wliczając proporcjonalnie przychody z projektów joint venture), kontraktacja na poziomie 1569 lokali, zysk księgowy netto na poziomie 24 mln zł, natomiast ekonomiczny zysk netto w wysokości 51 mln zł. Marża ekonomicznego zysku netto wyniosła 17,8%, a marża zysku netto 8,6%.


Prezes Zbigniew Wojciech Okoński przedstawił obecną sytuację sprzedażową spółki oraz plany na kolejne kwartały. Potwierdził, że obecna strategia spółki przewiduje utrzymanie sprzedaży na poziomie ponad 2000 lokali w 2014 roku oraz w następnych latach. Przypomniał także, że w okresie trzech kwartałów bieżącego roku spółka zakontraktowała 1569 lokali, utrzymując pozycję lidera wśród polskich deweloperów giełdowych. 

 

Wiceprezes Zarządu i CFO Grupy ROBYG Artur Ceglarz podkreślił, że zgodnie z nowymi standardami rachunkowości obowiązującymi od 2014 roku, przychody z działalności joint venture nie są uwzględniane w pozycji przychody ogółem. Spółka systematycznie odnotowuje wzrost rentowności sprzedaży, a pozycja gotówkowa bardzo stabilna.

 

Omówiono ponadto obecny poziom banku ziemi Spółki, zrealizowane i planowane zakupy nieruchomości oraz politykę dywidendową. Rada Nadzorcza zatwierdziła politykę dywidendy dla spółki na lata 2014-2015. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za lata 2014-2015 na poziomie 75%-80% skonsolidowanego zysku netto.

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture