Eventy

Mocną stroną GENESIS PR jest organizacja imprez, eventów, akcji promocyjnych czy nietypowych konferencji prasowych. Dbamy o to, aby przedsięwzięcie było spójne ze strategią firmy i odniosło w maksymalnym stopniu założone cele. Działamy nieszablonowo, zawsze przedstawiamy Klientowi kilka koncepcji do wyboru, analizujemy strategię i dopasowujemy imprezę do profilu Klienta. Jesteśmy idealnie zorganizowani, a nasze imprezy są dopracowane w każdym detalu.

16 listopada 2015
Grupa Selena
Spotkanie z inwestorami – wyniki finansowe za Q3 2015 rok

Spotkanie podsumowujące trzeci kwartał 2015 roku w Grupie Selena z udziałem Zarządu firmy, analityków i przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, miało miejsce 16 listopada 2015 roku. W trakcie spotkania omówione zostały wyniki za trzeci kwartał oraz najważniejsze uwarunkowania funkcjonowania spółki, z podziałem na otoczenie makroekonomiczne i sytuację na poszczególnych rynkach.


Grupę Selena reprezentowali:

  • Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu Selena FM SA
  • Krzysztof Kluza – Wiceprezes Zarządu Selena FM SA
  • Andrzej Lipowicz – Dyrektor Biura Zarządu Selena FM SA

Jarosław Michniuk szczegółowo omówił sytuację spółki na rynkach i zwrócił uwagę na zmienną koniunkturę gospodarczą, która miała znaczący wpływ na ostateczne wyniki trzeciego kwartału. Przedstawił również proces rozwoju oferty produktowej Grupy Selena. Natomiast wiceprezes Zarządu Krzysztof Kluza podsumował wyniki finansowe spółki po trzech kwartałach 2015 roku.

 

Spotkanie zakończył Jarosław Michniuk przedstawiając perspektywy nadchodzących kwartałów dla firmy na rynku krajowym i zagranicznym. 

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture