Eventy

Mocną stroną GENESIS PR jest organizacja imprez, eventów, akcji promocyjnych czy nietypowych konferencji prasowych. Dbamy o to, aby przedsięwzięcie było spójne ze strategią firmy i odniosło w maksymalnym stopniu założone cele. Działamy nieszablonowo, zawsze przedstawiamy Klientowi kilka koncepcji do wyboru, analizujemy strategię i dopasowujemy imprezę do profilu Klienta. Jesteśmy idealnie zorganizowani, a nasze imprezy są dopracowane w każdym detalu.

23 marca 2018
BEST SA
Wyniki finansowe za 2017 rok – spotkanie z inwestorami

23 marca 2018 roku Grupa BEST S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za 2017 rok. Na spotkaniu z inwestorami Zarząd Grupy przedstawił kondycję rynku wierzytelności nieregularnych zarówno w Polsce, jak i Europie oraz omówił bieżącą sytuację firmy. Zaprezentowano również nowoczesny system IT Grupy, który wspiera zarządzanie wierzytelnościami.


Grupę BEST S.A. reprezentowali:

  • Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.
  • Marek Kucner, Wiceprezes Zarządu BEST S.A.
  • Barbara Rudziks, Członek Zarządu BEST S.A.

Prezes Zarządu BEST S.A., Krzysztof Borusowski przedstawił ogólną sytuację firmy i podkreślił plany Grupy na zwiększenie aktywność na rynku włoskim. Wskazał, że BEST S.A. stopniowo zwiększa udział portfeli niebankowych w strukturze należności. Podtrzymał wcześniejsze deklaracje Grupy odnoście wieloletniego programu emisji obligacji – w lutym 2018 roku BEST S.A. sfinalizowała emisję serii T2. Grupa jest na rynku obligacji od 2010 roku – w lutym odbyła się jej 16 emisja i trzeci program publiczny.


Wiceprezes Zarządu BEST S.A., Marek Kucner omówił w szczegółach aktualną sytuację finansową spółki. Grupa BEST osiągnęła w 2017 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 196,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł i wzrósł o 42%. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł – co oznacza wzrost o 26%. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł. W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST, czyli o 32% więcej rok do roku.


Członek Zarządu BEST S.A., Barbara Rudziks przybliżyła obecnym na spotkaniu inwestorom strukturę Grupy oraz autorski system operacyjny SIGMA, wspierający procesy zarządzania wierzytelnościami w całej Grupie.

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture