Eventy

Mocną stroną GENESIS PR jest organizacja imprez, eventów, akcji promocyjnych czy nietypowych konferencji prasowych. Dbamy o to, aby przedsięwzięcie było spójne ze strategią firmy i odniosło w maksymalnym stopniu założone cele. Działamy nieszablonowo, zawsze przedstawiamy Klientowi kilka koncepcji do wyboru, analizujemy strategię i dopasowujemy imprezę do profilu Klienta. Jesteśmy idealnie zorganizowani, a nasze imprezy są dopracowane w każdym detalu.

11 maja 2018
BEST SA
Wyniki finansowe za Q1 2018 – spotkanie z inwestorami

11 maja 2018 roku zarząd grupy BEST S.A. zaprezentował wyniki finansowe za Q1 2018. Na spotkaniu z ekspertami rynku finansowego w Warszawie omówiono kondycję rynku wierzytelności nieregularnych w kontekście dynamicznych zmian, które na nim zaszły, a także perspektywy firmy oraz jej strategię na przyszłe lata. Spotkanie z inwestorami było także okazją do zaprezentowania etapów rozwoju technologicznego GK BEST.


Grupę BEST S.A. reprezentowali:

  • Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.
  • Marek Kucner, Wiceprezes Zarządu BEST S.A.
  • Jacek Zawadzki, Członek Zarządu BEST S.A.

Prezes Zarządu BEST S.A., Krzysztof Borusowski przedstawił ogólną sytuację firmy i podkreślił, że firma jest stabilnym i wiarygodnym partnerem – zarówno w kontekście działalności operacyjnej, funkcjonowania na GPW w Warszawie, jak i mądrej polityki finansowej obejmującej terminowe spłaty obligacji. Wskazał, że Grupa jest otwarta na kupno pakietów wierzytelności – tak jak dotychczas – od wierzycieli pierwotnych, jak i od wierzycieli wtórnych – czyli konsolidację rynku, obecna jego sytuacja otwiera wiele nowych możliwości.

 

Szczegółowe dane finansowe za Q1 2018 roku przedstawił Marek Kucner, Wiceprezes Zarządu BEST S.A. W pierwszym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 71,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 62,0 mln zł – czyli o 22% więcej niż w Q1 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST wyniosła blisko 1 mld zł.

 

Jacek Zawadzki, Członek Zarządu BEST S.A. zaprezentował uczestnikom spotkania etapy rozwoju technologicznego Grupy BEST. Podkreślił znaczenie zaawansowania technologicznego firmy w byciu stabilną i wiarygodną dla inwestorów firmą. Dzięki technologii zwiększa się efektywność operacyjna BEST S.A. – wielokanałowe contact centre, podpis biometryczny, robotyzacja obsługi dokumentów czy sztuczna inteligencja w analityce są dla grupy kluczowymi narzędziami pracy.

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture