Napisali o nas

8 marca 2021
Wirtualne Media
Mitraszewski, Wysocka-Świtała, Kubicz, Misiecka i Terej w Radzie Związku Firm Public Relations

Podczas walnego zgromadzenia członków Związku Firm Public Relations wybrano Radę Związku na lata 2021-2023. Organem dalej kieruje Przemysław Mitraszewski (Lighthouse Consultants), członkami zostali Alicja Wysocka-Świtała (Clue PR), Iwona Kubicz (Procontent), Eliza Misiecka (Genesis PR) i Katarzyna Terej (TBT i wspólnicy).

 

Rada jest organem kontrolnym Związku i składa się z przynajmniej trzech członków spośród zrzeszonych agencji. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu, a także rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku. Kadencja powołanej Rady trwa dwa lata.
     
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rada-zwiazku-firm-public-relations?

 © by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture